Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2015

fuckof
Bez względu na to, jak daleko zaszłaś, jeśli szłaś złą ścieżką, zawsze lepiej zawrócić i zacząć wędrówkę od nowa - tym razem w dobrym kierunku.
— Paulina Simons
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamarczi marczi
fuckof
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viawiksz wiksz
fuckof
Przestań kochanie ciągle mi grozić
Że życie sobie ze mną ułożysz.
— Poparzeni Kawą 3
Reposted fromsummerkiss summerkiss viawiksz wiksz

December 21 2014

fuckof
9585 a307
fuckof
9018 8c50
Reposted fromrisky risky viasmuteczek smuteczek
fuckof
Mam nadzieję, że będziesz cierpiał kiedy ja przestanę.
Reposted fromMonasi Monasi viasmuteczek smuteczek
fuckof
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— Wojciech Ziółek
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasmuteczek smuteczek
fuckof
0077 91d2

December 05 2014

fuckof
Nie podchodź do mnie jeśli chcesz mnie do siebie przyzwyczaić i zniknąć.
Reposted fromznikajac znikajac viadefying-gravity defying-gravity
fuckof
fuckof

August 04 2014

fuckof
2600 cdac
Reposted fromthinspo thinspo viatulipanowa tulipanowa

July 30 2014

fuckof
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viapomruki pomruki
fuckof
5224 652a
Reposted fromscorpix scorpix viapomruki pomruki
fuckof
Reposted fromkropki kropki viapomruki pomruki
fuckof
Reposted frombadgal badgal viapomruki pomruki
fuckof
Reposted fromiinfinity iinfinity viapomruki pomruki
fuckof
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viapomruki pomruki
fuckof
7271 d2b6 500
Reposted fromGodislove Godislove viapomruki pomruki
fuckof
Reposted fromriseme riseme viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl